Mångfald & jämställdhet

IT-branschen är under ständig utveckling. Behovet av vidareutbildning är därför stort inom branschen. Det har lett till en rivstart för initiativet Tjejer kodar. – Både jag och Sandra Hindskog är utbildade civilingenjörer på KTH. Efter att ha arbetat några år som marknadsansvarig respektive designer sprang teknikutvecklingen ifrån oss. Vi började känna oss handlingsförlamade när vi […]

Läs hela artikeln

År 2015 lanserade regeringen satsningen 100-klubben. Större företag fick med stöd av Arbetsförmedlingen möjlighet att inom tre år ta emot 100 nyanlända för praktik. Ett av företagen som valde att gå med var Peab, som hittills har sett positiva resultat, även om det har funnits utmaningar och en del osäkerhet kring programmet till en början. […]

Läs hela artikeln

Sedan några månader tillbaka har åtta företag i Ale kommun samarbetat med europeiska konstnärer. Projektet kallas Excite och är en del av ett europeiskt samarbete. Syftet med projektet är att utveckla företagen och skapa möjligheter för nya produkter och tjänster. – Jag är övertygad om att kreativa näringar kan vara motorer för tillväxt. Genom att ifrågasätta, […]

Läs hela artikeln

Det är högkonjunktur i husbranschen och det har lett till hård konkurrens om personal. Hustillverkaren Obos fabrik i Småland har under de senaste två åren anställt mer än 50 personer. Många av dem är nyanlända från bland annat Syrien och Afghanistan. Enligt fabrikschefen Johan Palmberg har det varit ett sätt att klara kompetensförsörjningen samtidigt som […]

Läs hela artikeln

Bostadsföretaget Bostads AB Mimer i Västerås har nyligen startat inkluderingsprogrammet ”Propellern”. Målet är att hjälpa relativt nyanlända personer att snabbare komma in i arbete eller studier. Programmet är en del av företagets hållbarhetsarbete. – För Mimers del handlar det om att vi vill vara samhällsbyggare. Vårt kundlöfte är att en bra dag ska börja hemma […]

Läs hela artikeln

Det är omöjligt att som rekryterare helt ta bort subjektiva åsikter från urvalsprocesser, och detta påverkar hur organisationer bemannar och i slutänden ser ut. SAP vill ta bort denna subjektivitet med hjälp av AI, som ska hjälpa företag att rekrytera en diversifierad arbetskraft. Det är ett känt faktum att en diversifierad organisation presterar bättre långsiktigt […]

Läs hela artikeln

Anna Dyhre intervjuar Raymond Mankowitz, Kommunikationsdirektör på svenska McDonald’s om hur central mångfalden är i strategin idag.

Läs hela artikeln

Eyetracking-företaget Tobii är ett av den växande skara företag som nu aktivt rekryterar bland flyktingar. De har länge letat personal att anställa över hela världen, men när de upptäckte att få nyanlända sökte jobb hos dem trots att de har kompetensen som efterfrågas så bestämde de sig för att göra en riktad satsning tillsammans med […]

Läs hela artikeln

400contacts är ett mentornätverk som kopplar ihop svenska ingenjörer med nyanlända flyktingar som jobbat inom samma område. Andreas Wennberg som driver nätverket fick idén när han vid ett tillfälle träffade en asylsökande telekomingenjör från Uganda som ville hitta jobb i Sverige. Det började med att han satte upp en hemsida för att matcha ihop ingenjörer, […]

Läs hela artikeln

Arbetsförmedlingen tog över etableringsuppdraget från kommunerna 2010. Det innebär att det nu är de som ansvarar för samordningen av de insatser som görs för att nyanlända flyktingar så snabbt som möjligt ska kunna etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Linda Helmer är handläggare på Arbetsförmedlingen i Uppsala och hon berättar […]

Läs hela artikeln