Internet & social media

It’s in the Node är ett samarbetsverktyg för målstyrning och förändringsarbete som bygger på metodiken med OKRs – Objectives and Key Results. Till organisationens strategi och övergripande mål kan man koppla underliggande mål och nyckeltal, för uppföljning både på grupp-, individ- och rollnivå.  It’s in the Node uppmanar medarbetaren att löpande uppdatera status på sina […]

Läs hela artikeln

Svenska Spel har nyligen moderniserat sin IT-infrastruktur så att medarbetarna kan arbeta mer flexibelt. – Vi har sedan länge haft möjlighet till distansjobb via laptop och mejl i mobilen. Det vi gjort nu är att vi tagit ännu ett steg för att öka mobiliteten så att medarbetarna får tillgång till bland annat intranät och sharepoint […]

Läs hela artikeln

Att sammanföra marknadsföring med rekrytering är inget nytt, men har gått från att vara en trendig funktion till att vara en nödvändighet. Det finns idag mycket att vinna för HR i att använda sig av beprövade strategier för konsumentmarknadsföring i sitt rekryteringsarbete, vilket har gjort att teknologi för ”rekryteringsmarknadsföring” har blivit det snabbast växande området […]

Läs hela artikeln

Moelvens fabrik i Töreboda är världens äldsta limträfabrik. För fyra år sedan drogs företaget med dålig lönsamhet. Det ledde till en stor omorganisation för att undvika nedläggning. – Det är inte så lätt faktiskt. När en fabrik har funnits så länge och man har gjort så mycket fint tillsammans så har jobbet blivit en del […]

Läs hela artikeln

Rekryteringsprocessen har förändrats på många sätt under senare år. Digitala lösningar används allt oftare och företag arbetar mer riktat mot olika målgrupper. Samtidigt utnyttjar många företag inte den potential som digitaliseringen ger. Här berättar Peter Westerdahl, VD på Webcruiter, om några tydliga trender inom rekrytering och hur arbetsgivare kan dra nytta av dagens systemlösningar.  Hur […]

Läs hela artikeln

Årets julklapp 2014 är enligt Handelns utredningsinstitut ett aktivitetsarmband. Alltså ett armband som mäter till exempel din fysiska aktivitet och sömn och samlar datan i en app där du kan följa din utveckling eller utmana vänner. Och marknaden för wearables – alltså just sån teknik vi bär på oss såsom armband, ringar eller glasögon – […]

Läs hela artikeln

Nivå 4. Prediktiv analys där man utvecklar modeller för förutsägelser och scenarioplanering. Systemet ger möjlighet till analys och hantering av olika typer av riskexponering. Systemet är integrerat med den strategiska planeringen. Ungefär fyra procent av de undersökta företagen genomför prediktiv analys. Nivå 3. Strategisk analys med möjlighet till segmentering, statistisk analys och utveckling av personalmodeller. […]

Läs hela artikeln