Innovation & verksamhetsutveckling

Anna Dyhre intervjuar Sofia Brax, Director HR på Lindex, om att involvera alla i utvecklingsarbetet

Läs hela artikeln

Frustration med krånglande IT-teknik har fått Blekingesjukhuset att genomföra en total genomgång av den digitala arbetsmiljön med hjälp av IT-ronder. Satsningen har kostat pengar men har redan sparat tid och gett ökad arbetsro för personalen.  IT-ronderna består bland annat i byte av datorer och program, enkäter och möten med personalen och skuggning av medarbetare för […]

Läs hela artikeln

Nya innovationer är ibland svåra att driva parallellt med den ordinarie verksamheten. Det upptäckte kundvårdsföretaget Lundalogik 2011 när man utvecklade säljverktyget LIME Go. Lösningen blev att bilda en start-up. – Eftersom tjänsten skilde sig så mycket från våra andra produkter och arbetssätt satte vi ihop en självständig enhet med siktet på att göra affärer på […]

Läs hela artikeln

HR-direktör Marie Hallander Larsson berättar för Anna Dyhre hur HR inom Försäkringskassan arbetar med att förbereda organisationen för den digitala omställningen som just nu pågår.

Läs hela artikeln

”Hackatons” är en metod som hittills framför allt använts för att på kort tid (ofta 24h) lösa programmeringsutmaningar eller utveckla nya IT-lösningar. Arbetssättet går ut på att en grupp under ett intensivt dygn utmanar sig själva att tänka utanför boxen och hitta helt nya lösningar.  Arbetssättet har nu nått HR. Cisco är en av organisationerna […]

Läs hela artikeln

Att få förbättringsförslag från medarbetarna är inte alltid så lätt men vissa företag har lyckats utmejsla system för att både uppmuntra och belöna idéer. Företaget Lindab, som är verksamt inom bygg- och ventilationsbranschen, har under många år haft stor framgång i att uppmuntra medarbetarna att komma med idéer. Under 2015 kom 1366 förslag på förbättringar […]

Läs hela artikeln

Telenor vill öka medarbetarnas möjlighet att innovera. Företaget har därför lanserat programmet Ignite Incubator som innebär att alla Telenors medarbetare kan söka tre månaders ledighet från sina vanliga jobb för att utveckla nya digitala produkter och tjänster. – Många av Telenors anställda arbetar nära våra kunder och de stöter dagligen på olika problem och önskemål […]

Läs hela artikeln

En stor studie genomförd av McKinsey bland över 1000 organisationer i världen visar på fem tydliga kännetecken hos de organisationer som visar bäst försäljningstillväxt: De är inriktade på framtiden. De använder sig av systematisk omvärldsanalys för att förstå vart marknaden är på väg och var de framtida möjligheterna kommer att uppstå. Prioriterar de nya digitala […]

Läs hela artikeln

Här tipsar Mikael Ahlström, vd på Britny, om några metoder som ditt företag kan använda för att höja innovationstakten internt: Speedboat En tung oljetanker kan vara svår att flytta, men en mindre båt är mer lättrörlig. Organisationen startar specifika innovationsprojekt, i små enheter, som får visa vägen. De kan antingen drivas som projekt – en […]

Läs hela artikeln

Mikael Ahlström är grundare och vd på Sprout Park, som hjälper företag att genomföra digital transformation och öka sin innovationsförmåga. Här berättar Mikael hur företag kan göra för att bli mer innovativa och hänga med i en värld där traditionella företag snabbt riskerar att förlora sin relevans. Kan du beskriva hur digitaliseringen har påverkat företag? […]

Läs hela artikeln