Innovation & verksamhetsutveckling

Digitalisering, uppköp och omorganisationer – ständiga förändringar är sedan länge en del av vardagen i många organisationer. Allt fler arbetar dessutom på distans eller som vikarier, inhyrda och projektanställda istället för som fast anställda. Det finns många fördelar i dessa förändringar men de kan samtidigt göra organisationen mer instabil. Här berättar Pia Juhlin Åstrand, erfaren […]

Läs hela artikeln

Det är ingen nyhet att en digital transformation ofta är vital för ett företags fortsatta framgång. Det blir helt enkelt en avgörande faktor att anpassa sig till framtiden, och ta del av alla de möjligheter som behövs för att hålla kvar sin konkurrenskraft och position på marknaden. Nu visar även en studie att chefer ser […]

Läs hela artikeln

På dagens föränderliga marknader är det inte konstigt att många företagsledare räds disruption, det vill säga nya aktörer och innovationer som radikalt förändrar förutsättningarna på den marknad man agerar på. Vi lever trots allt i en tid då innovationer verkar komma i rasande fart, och då vi har sett företag som Blockbuster, Kodak och Nokia […]

Läs hela artikeln

Anna Dyhre intervjuar Sofia Brax, Director HR på Lindex, om att involvera alla i utvecklingsarbetet

Läs hela artikeln

Frustration med krånglande IT-teknik har fått Blekingesjukhuset att genomföra en total genomgång av den digitala arbetsmiljön med hjälp av IT-ronder. Satsningen har kostat pengar men har redan sparat tid och gett ökad arbetsro för personalen.  IT-ronderna består bland annat i byte av datorer och program, enkäter och möten med personalen och skuggning av medarbetare för […]

Läs hela artikeln

Nya innovationer är ibland svåra att driva parallellt med den ordinarie verksamheten. Det upptäckte kundvårdsföretaget Lundalogik 2011 när man utvecklade säljverktyget LIME Go. Lösningen blev att bilda en start-up. – Eftersom tjänsten skilde sig så mycket från våra andra produkter och arbetssätt satte vi ihop en självständig enhet med siktet på att göra affärer på […]

Läs hela artikeln

HR-direktör Marie Hallander Larsson berättar för Anna Dyhre hur HR inom Försäkringskassan arbetar med att förbereda organisationen för den digitala omställningen som just nu pågår.

Läs hela artikeln

”Hackatons” är en metod som hittills framför allt använts för att på kort tid (ofta 24h) lösa programmeringsutmaningar eller utveckla nya IT-lösningar. Arbetssättet går ut på att en grupp under ett intensivt dygn utmanar sig själva att tänka utanför boxen och hitta helt nya lösningar.  Arbetssättet har nu nått HR. Cisco är en av organisationerna […]

Läs hela artikeln

Att få förbättringsförslag från medarbetarna är inte alltid så lätt men vissa företag har lyckats utmejsla system för att både uppmuntra och belöna idéer. Företaget Lindab, som är verksamt inom bygg- och ventilationsbranschen, har under många år haft stor framgång i att uppmuntra medarbetarna att komma med idéer. Under 2015 kom 1366 förslag på förbättringar […]

Läs hela artikeln

Telenor vill öka medarbetarnas möjlighet att innovera. Företaget har därför lanserat programmet Ignite Incubator som innebär att alla Telenors medarbetare kan söka tre månaders ledighet från sina vanliga jobb för att utveckla nya digitala produkter och tjänster. – Många av Telenors anställda arbetar nära våra kunder och de stöter dagligen på olika problem och önskemål […]

Läs hela artikeln