HR Teknologi

It’s in the Node är ett samarbetsverktyg för målstyrning och förändringsarbete som bygger på metodiken med OKRs – Objectives and Key Results. Till organisationens strategi och övergripande mål kan man koppla underliggande mål och nyckeltal, för uppföljning både på grupp-, individ- och rollnivå.  It’s in the Node uppmanar medarbetaren att löpande uppdatera status på sina […]

Läs hela artikeln

På dagens föränderliga marknader är det inte konstigt att många företagsledare räds disruption, det vill säga nya aktörer och innovationer som radikalt förändrar förutsättningarna på den marknad man agerar på. Vi lever trots allt i en tid då innovationer verkar komma i rasande fart, och då vi har sett företag som Blockbuster, Kodak och Nokia […]

Läs hela artikeln

Artificiell Intelligens växer nu fram på bred front, och även talangförsörjningen kommer att förändras fundamentalt. Redan nu har AI en plats i rekryteringsprocessen, speciellt när det kommer till repetitiva uppgifter som med fördel kan automatiseras. Men hur mer exakt kommer AI kunna underlätta din rekrytering?  Ji-A Min som är Head Data Scientist på Ideal, ett […]

Läs hela artikeln

Artificiell Intelligens (AI) har tagit allt mer plats i takt med att teknologin utvecklats. Investeringar inom området har gått upp från 284 miljoner USD år 2011 till nästan 4 miljarder USD under 2016, och intelligenta assistenter, så kallade chatbots, har blivit allt vanligare, framför allt på kundsidan men även inom HR. För att ge en […]

Läs hela artikeln

De årliga medarbetarsamtalen har fått hård kritik på sistone, och företag har börjat testa nya sätt att föra samtal med sina anställda. Ett av dessa företag är JP Morgan, som har introducerat ett program kallat Insight360, som ska låta 243 000 medarbetare ge omdömen om sina kollegor i realtid. Programmet är ett svar på de […]

Läs hela artikeln

Dagens digitala, snabbföränderliga och globaliserade värld ställer nya och höga krav på våra organisationer att vara nyskapande, flexibla och leverera unika kundupplevelser. För att lyckas behöver vi, som aldrig förr, våra medarbetares lojalitet och engagemang. Men engagemangsnivån är ofta låg och i en ny undersökning av Dale Carnegie Training, uppger 40 procent av medarbetarna att […]

Läs hela artikeln

Pernilla Eskils, som driver Ica Maxi i Örebro tillsammans med sin man, rekryterar personal enbart via video. Videorekryteringen har ökat träffsäkerheten och har halverat anställningsprocessen. – Om jag anställde två personer av tio intervjuade förr så är siffrorna det omvända i dag. Nu anställer jag varannan person som jag kallar till intervju utifrån videofilmerna, säger Pernilla […]

Läs hela artikeln

Tidigare i höstas genomfördes HR Tech World Congress – världens största konferens om teknikutvecklingen inom HR. 4000 deltagare och en mängd intressanta talare möttes i Paris under två intensiva dagar. Programmet bjöd på inspiration och kunskap som gjorde konferensen värd sitt namn och rykte. Här är mitt övergripande intryck från konferensen. Styrkan var utbudet och […]

Läs hela artikeln

Fredrik Rexhammar, managementkonsult på Wroom och expert på HR-system, berättar för Anna Dyhre om utvecklingen inom området.

Läs hela artikeln

Tommie Cau är sedan i augusti 2016 vice VD och på Careereye , en omdömestjänst som låter medarbetare betygsätta sina arbetsplatser och ger kandidater möjligheten att läsa på om framtida arbetsgivare.  Tommie har 10 års erfarenhet från affärsutveckling och rådgivning inom kommunikation och HR, med en bakgrund som bl.a. varumärkeskonsult, internetentreprenör och landschef på research- […]

Läs hela artikeln