HR-analys och stordata

En aktuell fråga för många företag och organisationer är hur de kan automatisera verksamheten och använda sig av datadrivna beslut i högre utsträckning. För nystartade företag är det ofta lättare eftersom de från början kan implementera automatiserade processer. Etablerade företag och offentlig sektor har en större utmaning eftersom det kan kräva förändringar i attityder och […]

Läs hela artikeln

Artificiell Intelligens växer nu fram på bred front, och även talangförsörjningen kommer att förändras fundamentalt. Redan nu har AI en plats i rekryteringsprocessen, speciellt när det kommer till repetitiva uppgifter som med fördel kan automatiseras. Men hur mer exakt kommer AI kunna underlätta din rekrytering?  Ji-A Min som är Head Data Scientist på Ideal, ett […]

Läs hela artikeln

Digitaliseringen har gjort att det är mycket enkelt att få fram nyckeltal. Men enkelheten är en bov som vi måste se upp med! Den gör att vi mäter det som är lätt, men inte alltid det som är rätt. Dessutom mäter vi på tok för mycket. Det gäller att välja sina nyckeltal med omsorg och […]

Läs hela artikeln

Hur står vi oss egentligen på talangmarknaden? Är vi attraktiva nog att fånga intresset hos de människor vi skulle vilja rekrytera? Och är våra befintliga medarbetare fortsatt engagerade? Några relevanta frågor som behöver mätas för att besvaras.  Att sätta mått på arbetsgivarvarumärket har flera syften. Dels ger det möjlighet att ta reda på hur attraktionskraften […]

Läs hela artikeln

I en tid då konkurrensen ökar och kunder är mindre lojala, blir det allt viktigare att se till så att den inre organisationen mår bra och levererar rätt produkter, tjänster och service. Att göra detta med hjälp av insamling och analys av nyckeltal är en självklarhet, men hur vet man vilka man ska välja?  Nyckeltal […]

Läs hela artikeln

En organisations framgång definieras som bekant inte bara av de finansiella nyckeltalen, utan av människorna som verkar i organisationen. ”People Analytics” är ett just nu snabbt växande område som handlar om att studera sambandet mellan människors beteenden och resultaten i verksamheten.  I rapporten Global Human Capital Index 2016 från Deloitte, beskrivs People Analytics som ett […]

Läs hela artikeln

Tidigare i höstas genomfördes HR Tech World Congress – världens största konferens om teknikutvecklingen inom HR. 4000 deltagare och en mängd intressanta talare möttes i Paris under två intensiva dagar. Programmet bjöd på inspiration och kunskap som gjorde konferensen värd sitt namn och rykte. Här är mitt övergripande intryck från konferensen. Styrkan var utbudet och […]

Läs hela artikeln

Det är omöjligt att som rekryterare helt ta bort subjektiva åsikter från urvalsprocesser, och detta påverkar hur organisationer bemannar och i slutänden ser ut. SAP vill ta bort denna subjektivitet med hjälp av AI, som ska hjälpa företag att rekrytera en diversifierad arbetskraft. Det är ett känt faktum att en diversifierad organisation presterar bättre långsiktigt […]

Läs hela artikeln

På framtidens arbetsmarknad kommer allt fler ha egna ”dashboards” över sin utveckling och produktivitet. Vi ser redan en utveckling där vi mäter våra framsteg inom träning och hälsa. Appar och ny teknik gör att vi kan räkna våra steg, kalorintag, puls, snitthastighet på löprundan och så vidare. Många förväntar sig att denna utveckling kommer att […]

Läs hela artikeln

Den tidigare generationens HR-system var tänkta att underlätta hanteringen och adminstrationen kring personalarbetet. Länge har tanken varit att systemen ska underlätta så att linjens chefer kan ta över en del av detta arbete. Problemet enligt Josh Bersin, HR-expert på Deloitte, är att dessa system ofta har varit krångliga och många gånger försämrat produktiviteten istället för […]

Läs hela artikeln