Gigekonomin

Gig-ekonomin, eller den projektbaserade arbetsformen som kommit i takt med att arbetsmarknaden blivit mer digital, ser ut att bli allt vanligare. Nu visar även en studie från Trygg Hansa att 40 procent av svenskarna kan tänka sig att bli ”giggare” – om arbetsvillkoren blir tryggare. Studien, som består av svar från 1062 svenskar mellan 18-79 […]

Läs hela artikeln

Gig-ekonomin innebär tillgång till någons kompetens eller service under kortare tid. Företag som Uber bygger sin affärsmodell på att utnyttja kraften av nätverk som utför uppgifter allt efter behov uppstår. Ett företag som tagit fasta på detta arbetssätt är WeGoLook.  WeGoLook är ett B2B-företag som fokuserar på att samla in och verifiera information. Med deras […]

Läs hela artikeln

Experimenten med nya eller annorlunda arbetslokaler fortsätter. En ny tjänst som företaget Palaver precis har lanserat gör det möjligt för hotell och restauranger att erbjuda arbetsplatser under tider med låg tillströmning av gäster. Enligt Palavers VD Peter Henning är behovet av flexibla arbetsplatser stort när allt fler jobbar mobilt. Hotellen och krogarna kan själva reglera […]

Läs hela artikeln

Unionen har insett att egenföretagandet är en växande del av arbetsmarknaden och har därför utformat Unionen Egenföretagare, en särskild medlemskapsform, just för dem som driver eget. Unionens medlemskap för egenföretagare är inte helt nytt, utan startades 1998 som ett led i IT-krisen. Många av Unionens medlemmar som var anställda på teknikföretagen, varslades då, men fick […]

Läs hela artikeln

Arbetsmarknaden håller på att förändras i grunden. En tydlig trend är att allt fler blir frilansare och arbetar med tillfälliga ”gig” istället för fasta anställningar. I USA jobbar idag en av tre arbetande amerikaner på frilansbasis, enligt The Freelancers Union. Och inom en femårsperiod spår man att varannan amerikan kan vara frilansande. – I Sverige […]

Läs hela artikeln

För att lyckas i den framväxande ekonomin med on-demand och giguppdrag krävs en tillräcklig nivå av expertis. När man rör sig på och emellan marknader räcker det dock inte med fackkunskaper, det gäller även att kunna vårda ett personligt varumärke. Tre generella tips ger en bättre grund på den nya arbetsmarknaden. Var smart i relationer. […]

Läs hela artikeln

Dagens ekonomi styrs i stor utsträckning av förväntningarna på omedelbar nytta för kunden. Detta betyder i sin tur att efterfrågan på arbetskraft on-demand blir hög. Amazon, en av jättarna och pionjärerna bakom trenden med snabb och smidig nytta för kunden, tar nu nästa steg in den komplexa världen runt gigekonomin. Näthandelsföretaget har i det tysta […]

Läs hela artikeln

Det finns idag ett växande antal alternativa karriäroch försörjningsvägar. Flera av dessa är ännu i sin linda, men på den nya arbetsmarknad som växer fram kan vi förvänta oss en ökad mångfald av anställnings- och försörjningsformer. För oss som individer handlar det om att välja en inriktning som stämmer överens med vår personlighet, vår livssituation […]

Läs hela artikeln

Det finns en rad faktorer som samverkar i formandet av den nya arbetsmarknad som växer fram. 1. Omvärldsförändringar, globalisering och nya kundbeteenden I den dynamiska miljö som alla typer av verksamheter befinner sig i idag har förändring blivit ett permanent tillstånd. I vissa fall handlar det om löpande och gradvisa anpassningar till ny teknik, nya […]

Läs hela artikeln

Vi ser just nu en delvis ny arbetsmarknad som växer fram. Begrepp som automatisering, delningsekonomin, digital transformation och gigekonomin dyker allt oftare upp. Vi ser också nya typer av organisationer växa fram, som Über och Airbnb med helt andra affärsmodeller – utan anställda men med enorma värderingar på börsen. I denna rapport vill vi sortera […]

Läs hela artikeln