Förändringsledning

Digitalisering, uppköp och omorganisationer – ständiga förändringar är sedan länge en del av vardagen i många organisationer. Allt fler arbetar dessutom på distans eller som vikarier, inhyrda och projektanställda istället för som fast anställda. Det finns många fördelar i dessa förändringar men de kan samtidigt göra organisationen mer instabil. Här berättar Pia Juhlin Åstrand, erfaren […]

Läs hela artikeln

I en värld som definieras av flexibilitet blir autonomi en allt viktigare förmån för dina anställda. Dessutom visar en studie från University of Birmingham, genomförd bland över 20 000 anställda, att just autonomi har positiva effekter på både hälsa och jobbnöjdhet. Frågan blir då hur arbetsgivare kan integrera autonomi i organisationskulturen? Heather R. Huhman, karriärrådgivare […]

Läs hela artikeln

Anna Dyhre intervjuar Sofia Brax, Director HR på Lindex, om att involvera alla i utvecklingsarbetet

Läs hela artikeln

Boken Get Digital or Die Trying, skriven av Jonas Hammarberg och Arash Gilan, guidar på ett handfast sätt läsaren genom digitaliseringsprocessen. Här delar författarna med sig av några av de handfasta råden i boken. Författarna konstaterar att oavsett vilken bakgrund du har och vad du arbetar med, så kan du bli en framgångsrik digital ledare. […]

Läs hela artikeln

Dagens digitala, snabbföränderliga och globaliserade värld ställer nya och höga krav på våra organisationer att vara nyskapande, flexibla och leverera unika kundupplevelser. För att lyckas behöver vi, som aldrig förr, våra medarbetares lojalitet och engagemang. Men engagemangsnivån är ofta låg och i en ny undersökning av Dale Carnegie Training, uppger 40 procent av medarbetarna att […]

Läs hela artikeln

Att leda en förändring kan vara en svår utmaning att tackla. Det handlar om att ha en vision, skapa en plan och få medarbetarna att tillsammans arbeta för att visionen ska bli verklighet. Men vad anser cheferna själva är viktigast, och hur anser de att man bäst ska leda i en förändring?  Att leda i […]

Läs hela artikeln

Sedan några månader tillbaka har åtta företag i Ale kommun samarbetat med europeiska konstnärer. Projektet kallas Excite och är en del av ett europeiskt samarbete. Syftet med projektet är att utveckla företagen och skapa möjligheter för nya produkter och tjänster. – Jag är övertygad om att kreativa näringar kan vara motorer för tillväxt. Genom att ifrågasätta, […]

Läs hela artikeln

På läkemedelsföretaget Sobi fungerade inte samarbetet mellan avdelningarna särskilt väl. Företaget valde därför att implementera en matrisorganisation för att förbättra samarbetet. För att lyckas med den nya organisationsformen behövdes både tydlighet med vad man ville uppnå och tillit hos medarbetarna. – En förutsättning för tillit är att som chef våga släppa kontrollen, att släppa makten till […]

Läs hela artikeln

Greg Brandeau är inte som andra chefer. Den tidigare CTOn på Walt Disney har alltid gjort saker och ting annorlunda, någonting som kan ses i både hans val av arbetssätt och projekt. Han är även en av författarna bakom boken Collective Genius och var en av dem som gjorde Pixar till det innovativa krafthus som […]

Läs hela artikeln

HR-direktör Marie Hallander Larsson berättar för Anna Dyhre hur HR inom Försäkringskassan arbetar med att förbereda organisationen för den digitala omställningen som just nu pågår.

Läs hela artikeln