Employer Branding

Det är ingen nyhet att en digital transformation ofta är vital för ett företags fortsatta framgång. Det blir helt enkelt en avgörande faktor att anpassa sig till framtiden, och ta del av alla de möjligheter som behövs för att hålla kvar sin konkurrenskraft och position på marknaden. Nu visar även en studie att chefer ser […]

Läs hela artikeln

Nuförtiden finns omdömestjänster på nätet där medarbetare kan sätta betyg på sina arbetsgivare, såsom amerikanska Glassdoor och svenska Careereye. Utvecklingen har väckt viss oro hos en del arbetsgivare som bekymrar sig för låga betyg. Tommie Cau, som fram till nyligen arbetat som vice VD på Careereye, menar emellertid att den ökade transparensen ger flera fördelar. […]

Läs hela artikeln

När både personal och kunder blir mer lättrörliga blir det vitalt att hitta strategier för att behålla och utveckla dessa relationer. När det kommer till personalen pratar man allt oftare om medarbetarupplevelsen, något som ett växande antal arbetsgivare har förstått vikten av. Vissa av dessa tar dock detta på större allvar än andra och bland […]

Läs hela artikeln

Leila Ljungberg, People & Culture Manager på mjukvaruföretaget Snow Software, håller just på att designa om företagets onboardingprocess ur ett upplevelseperspektiv.  – Anställningsavtalet är signerat – vad vill vi ska hända nu? Vi vill att den nya medarbetaren ska få möjlighet att interagera med bolaget redan innan han eller hon börjar. Det skulle kunna vara […]

Läs hela artikeln

Precis som andra områden utvecklas talanghantering ständigt, och nya trender kommer att påverka hur arbetet görs i framtiden. För att se vilka trender som kommer härnäst gjorde Technavio, ett företag som fokuserar på forskning inom företagsapplikationer, en studie som pekar på fyra tydliga trender inom området fram till 2020. HR-tjänster flyttar in i mobilen Den […]

Läs hela artikeln

Hur står vi oss egentligen på talangmarknaden? Är vi attraktiva nog att fånga intresset hos de människor vi skulle vilja rekrytera? Och är våra befintliga medarbetare fortsatt engagerade? Några relevanta frågor som behöver mätas för att besvaras.  Att sätta mått på arbetsgivarvarumärket har flera syften. Dels ger det möjlighet att ta reda på hur attraktionskraften […]

Läs hela artikeln

På Lycksele lasaretts avdelning för intern service kan lokalvårdarna växla mellan att städa, arbeta i receptionen eller arbeta som vaktmästare. Arbetsväxlingen startade i mindre skala för fem-sex år sedan. Avdelningschefen Laila Axelsson- Jonsson ville göra verksamheten mindre sårbar vid frånvaro och förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla personal. – Jag ville skapa tjänster som var […]

Läs hela artikeln

Känner varenda en av era medarbetare till ert smörgåsbord av förmåner? Har ni dukat upp bordet ordentligt, eller står det intryckt i ett hörn åt ett håll dit ingen tittar? Rätt paketerade och kommunicerade kan era förmåner stärka ert arbetsgivarvarumärke. Det avgörande för att attrahera och behålla motiverade och högpresterande medarbetare är varken lön eller förmåner. Det […]

Läs hela artikeln

Rekryteringsprocessen har förändrats på många sätt under senare år. Digitala lösningar används allt oftare och företag arbetar mer riktat mot olika målgrupper. Samtidigt utnyttjar många företag inte den potential som digitaliseringen ger. Här berättar Peter Westerdahl, VD på Webcruiter, om några tydliga trender inom rekrytering och hur arbetsgivare kan dra nytta av dagens systemlösningar.  Hur […]

Läs hela artikeln

Är ni lika duktiga på att attrahera era befintliga medarbetare som på att locka de ni vill rekrytera? Lika viktigt som det är att förpacka den externa arbetsgivarkommunikationen, är att den interna kommunikationen är engagerande. Att jobba med talangförsörjning är lite som att hålla liv i en kärleksrelation. I början putsar vi fjädrarna för att […]

Läs hela artikeln