CSR

Volontärarbete istället för femkamp med jobbet? Försäkringsbolaget Trygg-Hansa låter varje medarbetare arbeta två dagar per år som volontär och ser det som ett sätt att skapa gemenskap. – Detta ger samhörighet, personlig utveckling, inspiration och ger framför allt stark energi. Varför inte byta ut den vanliga konferensen eller femkampen mot att till exempel packa kläder […]

Läs hela artikeln

Blomstring eller krasch? Debatten rasar i olika läger om hur flyktingströmmarna kommer att påverka Europas ekonomi. Det spekuleras om stora kostnader för de samhällen som tar emot flyktingarna och att belastningen kommer bli övermäktig. Det finns dock en annan sida som inte får tillräckligt utrymme. Människor som har förlorat sina materiella tillgångar har kvar sina […]

Läs hela artikeln

Inte bara storföretag utan även små och medelstora företag engagerar sig allt oftare i socialt ansvarstagande. Ett exempel är byggföretaget Dipart Entreprenad i Stockholm med 120 anställda. Företaget har tidigare engagerat sig för hemlösa och har nyligen fått pris som Årets Företag av Botkyrka kommun för sitt engagemang i projektet Plats för lärande. Det senare […]

Läs hela artikeln

Personer med funktionsnedsättningar har ofta svårt att få jobb. Vissa arbetsgivare satsar dock extra på att rekrytera personer från just denna målgrupp. Max Hamburgerrestauranger har sedan 2002 ett samarbete med Samhall som har lett till att över 700 personer från Samhall idag arbetar i någon av Max restauranger. Så många som 150 har fått tillsvidareanställning […]

Läs hela artikeln

Good Malmö är ett projekt som har startas av David Polfeldt, VD för spelbolaget Massive Entertainment. Idén med projektet är att företag som ansluter sig ska ge en person anställning under ett års tid. Målet är att de unga som anställs ska komma in på arbetsmarknaden och knyta kontakter som kan ta dem vidare i […]

Läs hela artikeln

Enligt Self Determination Theory, som är den främsta motivationsteorin idag, är en av tre nycklar till vår motivation och vårt välbefinnande, på jobbet och i livet i övrigt, att vi upplever sammanhang och meningsfullhet. Erik Fernholm, med bakgrund inom neuro-, motivations- och lyckoforskning arbetar med att skapa förutsättningar för välmående och bra resultat i organisationer […]

Läs hela artikeln

Gröna Lund satsar på mångfald, bland besökare såväl som medarbetare. Det har lett till att företaget två gånger har fått S:t Julianpriset av Stockholms stad. Priset delas ut till företag och organisationer som arbetar för att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. – De senaste åren har vi genomfört flera åtgärder för […]

Läs hela artikeln

Långtidsarbetslöshet är svårt att ta sig ur. Nu har Bostadsbolaget tillsammans med Västra Hisingens stadsförvaltning i Göteborg dragit igång ett projekt för att sysselsätta långtidsarbetslösa. Projektet går ut på att arbetslösa anställs som avfallsinformatörer som under ett års tid ska hjälpa Bostadsbolagets hyresgäster att sortera sina sopor rätt. – Med hjälp av avfallsinformatörerna ska vi […]

Läs hela artikeln

Ett område som är särskilt intressant med avseende på intraprenörskap är socialt ansvarstagande (CSR) där medarbetare inom många organisationer visar stor initiativkraft. Sociala intraprenörer är särskilt värdefulla medarbetare då de är bra för resultaträkningen, varumärket och arbetsklimatet i verksamheten. Ett exempel på hur CSR och intraprenörskap hänger ihop kommer från mPesa, en mobil betaltjänst som […]

Läs hela artikeln

Arbetslösheten bland unga i Sverige, Europa och många andra delar av världen är ett stort samhällsproblem. Men det är också ett problem för arbetsgivare på sikt, då långa perioder av utanförskap riskerar att bli permanenta. Detta riskerar att urholka tillgången till kvalificerad arbetskraft i framtiden. Enskilda arbetsgivare väljer därför att engagera sig i denna fråga. […]

Läs hela artikeln