Belöning & kompensation

Digitaliseringen inom ersättning och förmåner har i första hand haft som syfte att effektivisera administrationen och göra det lättare för arbetsgivare att visualisera sitt förmånserbjudande. Men de nya förmånsportalerna har lett till oväntade effekter. Ett förändrat beteende hos anställda, med ett otippat högt användande, har skapat nya möjligheter för arbetsgivare att kommunicera strategiska budskap. Här […]

Läs hela artikeln

 Många arbetsgivare har börjat anamma trenden med trendiga förmåner som massage, fitnessklasser och extra ledig tid för att attrahera den yngre generationen. Men det finns viktigare saker att säkerställa först. En studie från Anthem visar nämligen att var tredje millennial har tackat nej till en position på grund av missnöje med den försäkringslösning som erbjöds. […]

Läs hela artikeln

Känner varenda en av era medarbetare till ert smörgåsbord av förmåner? Har ni dukat upp bordet ordentligt, eller står det intryckt i ett hörn åt ett håll dit ingen tittar? Rätt paketerade och kommunicerade kan era förmåner stärka ert arbetsgivarvarumärke. Det avgörande för att attrahera och behålla motiverade och högpresterande medarbetare är varken lön eller förmåner. Det […]

Läs hela artikeln

Att hitta bra system för att bekräfta och belöna de anställda har länge varit en utmaning för många bolag. Med den digitala verkligheten vi nu befinner oss i blir utmaningen större – helt plötsligt räcker det inte att ha ett implementerat belöningssystem; det måste även falla i linje med vårt behov av ständiga bekräftelser, samt […]

Läs hela artikeln

I vår digitaliserade värld blir engagemang en ännu mer central fråga för företag. Det handlar om att sätta motivation i system, och implementera belöningsmetoder som får de anställda att inte bara producera optimalt, utan även trivas och frodas på företaget.  Jonas Hammarberg, Vice VD på Awesome Group och en av författarna bakom boken Get Digital […]

Läs hela artikeln

Att sätta upp ett belöningssystem är ofta en stor utmaning. De gamla bonussystemen har blivit mindre användbara, och den digitala världen har skapat ett behov hos de anställda som ställer höga krav på belöningssystem. EBG (Entertainment Benefits Group) har tagit fasta på detta, och skapat ett web-baserat belöningssystem som siktar på att tillgodose företags behov […]

Läs hela artikeln

Någonting stort håller på att hända med belöningssystemen i våra företag. Man talar om ett paradigmskifte. De företag som ligger i framkant nöjer sig inte längre med att dela ut en årlig bonus, utan man vill ha en belöningsstrategi som effektivt engagerar medarbetarna i vardagen och därmed skapar bättre resultat. Det man satsar på är […]

Läs hela artikeln

Anders Gerhardson har arbetat som generalist inom HR i drygt 30 år, bland annat som personalchef på Perstorp och Cardo Doors och som delägare i konsultbolaget Collea HR-Service. När Collea, för fem år sedan, såldes till den stora amerikanska HR-konsultfirman Mercer, fick Anders en förfrågan från IKEA om en tjänst som ”Global Compensation and Benefits […]

Läs hela artikeln

Sedan NetEnt arbetade fram nya belöningsstrategier och lanserade sitt gamifierade motivations- och prestationsprogram för två år sedan, har medarbetarna blivit gladare, chefernas jobb har blivit lättare och ledningen kan nu mycket bättre kommunicera företagets mål och vision. Det säger företagets kommunikationschef Anna Romboli. NetEnt är ett mycket framgångsrikt svenskt företag som har specialiserat sig på […]

Läs hela artikeln

Det är ett känt faktum att det inte bara är monetära belöningar som motiverar människor. Olika människor motiveras av olika saker, vilket kommer att påverka hur de arbetar i olika situationer. The Royal Bank of Scotland har med grund i detta tagit fram ett system för total kompensation, med målet att ge de anställda alternativ […]

Läs hela artikeln