Arbetsrätt

Pågående omorganisationer, smutskastning av arbetsgivare på sociala medier och nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som ännu inte riktigt har landat ute i organisationerna. Det är några av de frågor inom arbetsrätten som arbetsgivare brottas med för närvarande. Här berättar Pia Attoff, advokat med inriktning på arbetsrätt, hur du kan agera som HR-ansvarig för […]

Läs hela artikeln

Unionen har insett att egenföretagandet är en växande del av arbetsmarknaden och har därför utformat Unionen Egenföretagare, en särskild medlemskapsform, just för dem som driver eget. Unionens medlemskap för egenföretagare är inte helt nytt, utan startades 1998 som ett led i IT-krisen. Många av Unionens medlemmar som var anställda på teknikföretagen, varslades då, men fick […]

Läs hela artikeln

Arbetstillstånd på fem dagar Svenska arbetsgivare som önskat anställa personer från länder utanför EU har under de senaste åren tvingats förhålla sig till Migrationsverkets långa väntetider för beslut om arbetstillstånd. Sedan en tid tillbaka kan dock arbetsgivare som är certifierade av Migrationsverket och som lämnar in kompletta arbetstillståndsansökningar erhålla beslut inom fem arbetsdagar. Vinge är […]

Läs hela artikeln

En arbetstagare, som varit anställd hos samma arbetsgivare i snart 40 år, sades upp på grund av personliga skäl. Två år före uppsägningen hade arbetstagaren diagnosticerats med sömnapné. Arbetstagarens fackförbund gjorde gällande att arbetsgivaren genom uppsägningen gjort sig skyldig till diskriminering och att saklig grund för uppsägningen inte förelegat. Bolaget bestred att arbetstagaren diskriminerats och […]

Läs hela artikeln

Ett köksbiträde avskedades för att ha gjort felaktiga kassaregistreringar vid nio tillfällen. Förbundet bestred att det varit arbetstagaren som gjort de felaktiga registreringarna och menade att grund för avsked inte förelåg. Inledningsvis konstaterade AD att det visserligen fanns ett tidssamband mellan arbetstagarens instämplingstider och tidpunkten för de aktuella kassaregistreringarna och att detta talade för att […]

Läs hela artikeln

Av anställningsavtalet följer att en anställd har en allmän lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare under anställningstiden. Denna lojalitetsplikt gäller även om inget särskilt har avtalats. Lojalitetsplikten innebär att den anställde är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. Den anställde är även skyldig att undvika situationer där det kan uppstå en kollision mellan arbetsgivarens och […]

Läs hela artikeln

Riksdagen har fattat beslut om att införa ett nytt system för sanktioner för arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen. Riksdagens beslut syftar till att effektivisera det nuvarande systemet eftersom få av de anmälningar som idag görs leder till sanktioner. Det nya systemet kommer att innebära att Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgifter för arbetsgivare som bryter mot lagen […]

Läs hela artikeln

En socialsekreterare i Krokom tog sitt liv sommaren 2010. Han gjorde det efter att under en längre tid ha känt sig mobbad på sin arbetsplats. Kort tid före självmordet hade arbetsgivaren varslat socialsek-reteraren om avsked. Tingsrätten dömde i februari de båda cheferna för arbetsmiljöbrott, genom vållande till annans död. I domen konstateras att de båda […]

Läs hela artikeln

En ishockeyspelare hade en tidsbegränsad anställning avseende spel i fyra säsonger för en elitserieklubb. Efter två säsonger flyttades klubben ned en division. Klubben försökte träffa en ny uppgörelse med den anställde, vilken skulle medföra en halvering av lönen. Då överenskommelse inte kunde träffas informerade klubben den anställde om att anställningen upphört automatiskt eftersom parternas anställningsavtal […]

Läs hela artikeln

Frågor som rör rätten till anställdas innovationer är alltid aktuella i företag i utvecklingsdrivna branscher. Men även arbetsgivare inom andra branscher och verksamhetsområden bör arbeta med att ta tillvara på de anställdas idéer för att utveckla företaget. Begreppet intraprenörskap har kommit att bli en populär benämning på entreprenöriella idéer på arbetsplatsen. Detta är i sig […]

Läs hela artikeln