Ledarskap är för alla

Nyanställda vill som regel framför allt komma igång och arbeta men de vill även snabbt känna att de passar in. Fokus bör därför ligga på självständighet, tydlighet och nätverkande. Detta kan uppnås genom följande steg: 1. Var ärlig med programmets mål och vad som ska ske och när. Retention, produktivitet och lojalitet bör inkluderas i […]

Läs hela artikeln

Verksamhet i förändring kräver ledarskap men även bättre chefskap, något som sällan kommer på tapeten eftersom ledarskap känns som något finare, något som kan lösa alla problem. Det finns dock skäl att hålla isär begreppen om man inte vill begå ett eller flera av tre fundamentala misstag. • Det första misstaget är att folk använder […]

Läs hela artikeln

En studie om ledarskap inom idrott från USA visar att transformativt ledarskap kan åstadkommas genom coachning och medarbetarledarskap mellan jämlikar.  Studien visar att coachning påverkar prestationer för både individer och team. För individer är det främst genom att känna sig nöjd och kompetent, och för team genom sammanhållning runt uppgiften samt kollektiv effektivitet. Medarbetarledarskap å […]

Läs hela artikeln

Ledarskap mellan likar har en fin klang och är ofta eftersträvansvärt. Det finns dock fallgropar med avseende på auktoritet som man bör undvika. Det är viktigt att de som står på andra sidan förstår att det handlar om ledarskap och inte att “försöka vara chef”. För det första är det viktigt att utgå från nuet. […]

Läs hela artikeln

– Om du vill veta om du är en förändringskompetent chef ska du ställa dig frågan ”Leder mina medarbetare ihop med mig?” Är svaret ja, då är du på banan som förändringskompetent chef, säger Klara Adolphson på Vinnova. Vi är historiskt vana vid hierarkiska organisationer och vi har fått lära oss att det är stora […]

Läs hela artikeln