Videointervjuer

Anna Dyhre intervjuar Sofia Brax, Director HR på Lindex, om att involvera alla i utvecklingsarbetet

Läs hela artikeln

HR-direktör Marie Hallander Larsson berättar för Anna Dyhre hur HR inom Försäkringskassan arbetar med att förbereda organisationen för den digitala omställningen som just nu pågår.

Läs hela artikeln

Charlotte Arndt, HR Manager på HM IT, berättar för Anna Dyhre om deras satsning “HR butiken” – som innebär ett renodlat kund- och marknadsperspektiv på HR-arbetet.

Läs hela artikeln

Fredrik Rexhammar, managementkonsult på Wroom och expert på HR-system, berättar för Anna Dyhre om utvecklingen inom området.

Läs hela artikeln

Anna Dyhre intervjuar Raymond Mankowitz, Kommunikationsdirektör på svenska McDonald’s om hur central mångfalden är i strategin idag.

Läs hela artikeln