Trendspaningar

Artificiell Intelligens (AI) har tagit allt mer plats i takt med att teknologin utvecklats. Investeringar inom området har gått upp från 284 miljoner USD år 2011 till nästan 4 miljarder USD under 2016, och intelligenta assistenter, så kallade chatbots, har blivit allt vanligare, framför allt på kundsidan men även inom HR. För att ge en […]

Läs hela artikeln

Dagens digitala, snabbföränderliga och globaliserade värld ställer nya och höga krav på våra organisationer att vara nyskapande, flexibla och leverera unika kundupplevelser. För att lyckas behöver vi, som aldrig förr, våra medarbetares lojalitet och engagemang. Men engagemangsnivån är ofta låg och i en ny undersökning av Dale Carnegie Training, uppger 40 procent av medarbetarna att […]

Läs hela artikeln

Skillnaden mellan det som krävs för att lyckas på kund- och talangmarknaden blir allt mindre. Det handlar i båda fallen om att skapa upplevelser och erbjudanden som attraherar och vinner lojaliteten hos rätt kunder respektive medarbetare. En studie genomförd av NewVoiceMedia visar att företag varje år förlorar över 60 miljarder USD i intäkter på grund […]

Läs hela artikeln

Det är ingen nyhet att det finns en stark koppling mellan ledarskap och förtroendet hos de anställda, men vad som däremot är intressant är vad ett starkt förtroende för ledningen faktiskt leder till. En studie från Ken Blanchard Companies tittade på just detta. En del av studien, som innehöll svar från 1 850 anställda från […]

Läs hela artikeln

Precis som andra områden utvecklas talanghantering ständigt, och nya trender kommer att påverka hur arbetet görs i framtiden. För att se vilka trender som kommer härnäst gjorde Technavio, ett företag som fokuserar på forskning inom företagsapplikationer, en studie som pekar på fyra tydliga trender inom området fram till 2020. HR-tjänster flyttar in i mobilen Den […]

Läs hela artikeln

En ny studie genomförd av SHRM och Globoforce visar att 46 procent av de svarande anser att den största utmaningen inom HR just nu är att hitta lösningar för att motivera och behålla personal. En nyckel för att lyckas med detta är att systematiskt uppmärksamma och belöna de medarbetare som ger uttryck för organisationens kärnvärderingar. […]

Läs hela artikeln

Det finns väl ingen som har missat att ordet på allas läppar inför 2017 är digitalisering. För egen del börjar jag nästan tröttna på det, framförallt känns det ibland som att jag pratar om det bara för sakens skull – folk har hört att det är något man ska engagera sig i – men det […]

Läs hela artikeln

Digitaliseringen är ordet på allas läppar, och så är också fallet på Telias IoT seminarium, som ägde rum på München-bryggeriet den 14 november. IoT, eller Internet of Things, var ledordet för dagen och överallt kunde man se tecken på dess spridning. Uppkopplat vatten och framtidens kirurgi är bara några av de områden som behandlades i […]

Läs hela artikeln

Att utveckla det ledarskap som krävs för att lyckas i en digital, snabbt föränderlig och transparent värld är en utmaning. Trots stora investeringar i ledarutveckling är det många organisationer som får konstatera att deras satsningar ofta inte ger de resultat man önskar. En studie av Deloitte, baserad på fler än 7 000 svar från chefer […]

Läs hela artikeln

Att behålla sina anställda minskar inte bara rekryteringskostnaden, utan skapar också möjligheten att utveckla och använda upparbetade erfarenheter, kunskaper och förmågor. Många arbetsgivare har dock problem med att erfarna medarbetare slutar. Enligt en global undersökning genomförd av Dale Carnegie Training säger nära hälften av de tillfrågade att de har tankar på att byta arbetsgivare under […]

Läs hela artikeln