Framgångsexempel

Britiska mobilkedjan Dixons Carphone använder sig av nya metoder för kompetensutveckling av sina 6 500 medarbetare. Man har tagit fasta på de beteenden som redan finns bland, de många gånger unga, medarbetarna. De använder sina mobiler, de frågar varandra, de tittar på videoklipp och söker lösningar här och nu. Med hjälp av appverktyget Fuse har […]

Läs hela artikeln

Sedan i våras fattar en robot alla beslut om de ansökningar om försörjningsstöd som kommer in till Trelleborgs kommun. – Det har funkat alldeles utmärkt och varit enkelt att införa. Den största fördelen med att ha en robot är att våra resurser kan användas där de kan göra nytta, det vill säga i mötet med […]

Läs hela artikeln

Att hitta nya medarbetare med rätt kompetens är ofta en utmaning, samtidigt som erfarna medarbetare försvinner på grund av pensionering eller byte av jobb. Risken finns att kunskapsöverföringen blir lidande. Kriminalvården har nyligen infört ett program som kallas Livspondus för att minska risken för att kunskap förloras. Programmet har utarbetats tillsammans med Göteborgs universitet och […]

Läs hela artikeln

Svenska Spel har nyligen moderniserat sin IT-infrastruktur så att medarbetarna kan arbeta mer flexibelt. – Vi har sedan länge haft möjlighet till distansjobb via laptop och mejl i mobilen. Det vi gjort nu är att vi tagit ännu ett steg för att öka mobiliteten så att medarbetarna får tillgång till bland annat intranät och sharepoint […]

Läs hela artikeln

De anställda är och förblir en av de viktigare resurserna i ett företag, någonting Dorchester Collection – en hotellkedja – är väl medvetna om. Personalen framförde tidigare klagomål om att det var svårt att upprätthålla en bra balans mellan arbete och fritid. Men genom att involvera personalen i lösningen är det inte längre ett problem. […]

Läs hela artikeln

Hos fysioterapeuterna på Östra sjukhuset i Göteborg finns sedan en tid tillbaka ett särskilt team för arbetsplatsträffar – APT-teamet som består av enhetschefen Sara Lundqvist och fyra medarbetare. Målet för teamet är att få ut mesta möjliga av arbetsplatsträffarna, som sker en gång i månaden, och att alla ska få komma till tals. – Vi tycker […]

Läs hela artikeln

Jordbruksverkets verksamhet är bred och innefattar både fiske, jordbruk och landsbygdsutveckling. Ett viktigt mål är därför att skapa helhetssyn och få alla medarbetare att känna till vilka befogenheter och lagar som gäller för verksamheten. Ett steg i den riktningen är ett eget chefsutvecklingsprogram som startade för tre år sedan. – Vi skickade våra chefer på […]

Läs hela artikeln

IT-branschen är under ständig utveckling. Behovet av vidareutbildning är därför stort inom branschen. Det har lett till en rivstart för initiativet Tjejer kodar. – Både jag och Sandra Hindskog är utbildade civilingenjörer på KTH. Efter att ha arbetat några år som marknadsansvarig respektive designer sprang teknikutvecklingen ifrån oss. Vi började känna oss handlingsförlamade när vi […]

Läs hela artikeln

Goda relationer med medarbetarna är viktigt för framgång. Undersökningsföretaget Netsurvey har därför instiftat ett pris, ”Powered by people”, för att uppmärksamma företag och organisationer som har lyckats väl med medarbetarskapet. Priset bygger på resultatet från medarbetarundersökningar som har genomförts via Netsurvey. Pristagare i kategorin största förändringsresan är HR-företaget Aditro. Företaget har en decentraliserad HR-avdelning som […]

Läs hela artikeln

Rekryteringsbehovet är stort inom byggbranschen. Nu har NCC tagit fram en rekryteringskampanj med hjälp av en konstnär för att nå nya målgrupper och väcka nyfikenhet. – Med kampanjen hoppas vi nå andra yrkesgrupper än de vi redan har en dialog med idag, säger My Kiiman-Håll, ansvarig för employer branding på NCC, till tidningen Byggvärlden. Enligt […]

Läs hela artikeln