Kommuner & landsting

Frustration med krånglande IT-teknik har fått Blekingesjukhuset att genomföra en total genomgång av den digitala arbetsmiljön med hjälp av IT-ronder. Satsningen har kostat pengar men har redan sparat tid och gett ökad arbetsro för personalen.  IT-ronderna består bland annat i byte av datorer och program, enkäter och möten med personalen och skuggning av medarbetare för […]

Läs hela artikeln

Eskilstuna kommun har nyligen fått svenska jämställdhetspriset. Priset delas ut varje år till en aktör som har gjort något exceptionellt för att främja jämställdhet. Juryn består av representanter från bland annat kommuner, regioner och SKL. – Jämställdhetspriset är en bekräftelse på att det vi gör i kommunen är rätt. Nu har vi tagit nästa steg […]

Läs hela artikeln

Sedan några månader tillbaka har åtta företag i Ale kommun samarbetat med europeiska konstnärer. Projektet kallas Excite och är en del av ett europeiskt samarbete. Syftet med projektet är att utveckla företagen och skapa möjligheter för nya produkter och tjänster. – Jag är övertygad om att kreativa näringar kan vara motorer för tillväxt. Genom att ifrågasätta, […]

Läs hela artikeln

Ska och kan en kurator arbeta på distans? Det råder det säkert delade meningar om men på Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun, Sveriges enda distansgymnasium, sker även kuratorns jobb på distans. De omkring 600 eleverna bor i hela landet och kan även bo utomlands så länge de är folkbokförda i Sverige. Skolkuratorn Emöke Bokor träffar eleverna […]

Läs hela artikeln

På Lycksele lasaretts avdelning för intern service kan lokalvårdarna växla mellan att städa, arbeta i receptionen eller arbeta som vaktmästare. Arbetsväxlingen startade i mindre skala för fem-sex år sedan. Avdelningschefen Laila Axelsson- Jonsson ville göra verksamheten mindre sårbar vid frånvaro och förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla personal. – Jag ville skapa tjänster som var […]

Läs hela artikeln

HR-funktionen, tillsammans med marknad och kommunikation, blir allt mer avgörande för att skapa en framgångsrik affär. Ett tydligt framgångsexempel står det allmän-nyttiga fastighetsbolaget Stångåstaden för. Tack vare att de satsat genomtänkt och funktionsöverskridande på strategier och aktiviteter som stärker deras arbetsgivarvarumärke har de nått all time high på kundnöjdheten och rankas idag, enligt Great Place […]

Läs hela artikeln

Stor brist på sjuksköterskor fick Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan att ändra arbetsfördelningen. Sjukhuset har valt att utnyttja undersköterskornas kompetens i högre grad för att avlasta sjuksköterskorna. – Rätt person är viktigare än formell titel. De sjuksköterskor vi har borde nog vara ute i vården som det ser ut nu. Det finns inte alltid möjlighet […]

Läs hela artikeln

Umeå kommun vill minska sjukfrånvaron bland medarbetarna. Personalfunktionen har därför utvecklat en långsiktig strategi för bättre hälsa. En viktig del av strategins genomförande är ”Uppföljningsdialogen”, som har skräddarsytts för den första linjens chefer. Uppföljningsdialogen bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet och består av 30 påståenden. Cheferna får värdera påståendena på en skala från ett till sex i […]

Läs hela artikeln

Socialtjänsten i Helsingborg har precis som så många andra socialtjänster en tung arbetsbelastning. För att minska arbetsbördan för socialsekreterarna och få mer tid till klienterna kommer en del av mötena att flyttas ut på nätet. – Vi arbetar väldigt traditionellt inom socialtjänsten, inte bara här i Helsingborg. Vi är alldeles för dåliga på att dra […]

Läs hela artikeln

Allt fler kommuner har fattat beslut om att heltid ska vara normen för medarbetarna. En av kommunerna som kommer att erbjuda alla medarbetare heltid i höst är Uppsala kommun. En viktig orsak är att säkra bemanningen inom vård och omsorg. För närvarande arbetar 25 procent av medarbetarna deltid, motsvarande 2700 personer. Av dessa arbetar 1400 […]

Läs hela artikeln