Forskning & studier

Det traditionella årliga medarbetarsamtalet har förlorat mycket mark på sistone och ses ofta som ett förlegat sätt att sköta kommunikationen mellan chef och anställd. Men detta betyder självfallet inte att du bör slopa samtalen helt. Istället handlar det om att förändra och uppdatera, för att genomföra samtal som faktiskt hjälper de anställda att utvecklas.  En […]

Läs hela artikeln

Det är ingen nyhet att en digital transformation ofta är vital för ett företags fortsatta framgång. Det blir helt enkelt en avgörande faktor att anpassa sig till framtiden, och ta del av alla de möjligheter som behövs för att hålla kvar sin konkurrenskraft och position på marknaden. Nu visar även en studie att chefer ser […]

Läs hela artikeln

På dagens föränderliga marknader är det inte konstigt att många företagsledare räds disruption, det vill säga nya aktörer och innovationer som radikalt förändrar förutsättningarna på den marknad man agerar på. Vi lever trots allt i en tid då innovationer verkar komma i rasande fart, och då vi har sett företag som Blockbuster, Kodak och Nokia […]

Läs hela artikeln

Frågor som rör organisationskulturen kan ofta kännas något abstrakta. Dessutom är mjuka värden svåra att beräkna, vilket kan göra det komplicerat att rättfärdiga investeringar inom området. En ny studie från motivationsexperterna OC Tanner tydliggör vilka delar i kulturen som är viktigast att fokusera på. Studien, som baseras på svar från 10 000 anställda i 12 […]

Läs hela artikeln

När teknologin blir en allt mer påtaglig del av vårt dagliga arbete så är det lätt hänt att glömma bort det mänskliga. Men detta kan vara ett kostsamt misstag, då mänskliga egenskaper som empati kan leda till kraftiga förbättringar vad gäller personalomsättning, engagemang och prestation. Detta visar en studie från BusinessSolver. Hälften ser sin arbetsplats som […]

Läs hela artikeln

När det kommer till att hitta och behålla talanger så står företag idag inför en utmaning: det finns helt enkelt inte tillräckligt många personer med rätt kompetens på marknaden, och speciellt svårt är det i många branscher att hitta blivande. Så många som 40 procent av arbetsgivare har, enligt INSEAD’s studie nedan, nämligen svårt att […]

Läs hela artikeln

Det är ingen nyhet att engagemang kan hjälpa eller stjälpa ett bolag. Anställda som inte är engagerade driver ofta bort kunder, påverkar sina kollegor negativt och är borta fler dagar från arbetet, medan engagerade anställda stannar längre, är friskare, bygger starkare band med kunder och blir bättre ambassadörer för bolaget.  Men hur gör du egentligen […]

Läs hela artikeln

Den digitala utvecklingen fortsätter i snabb takt och påverkar alla typer av verksamheter. Många organisationer insrer att de behöver stärka sin digitala kompetens för att hantera den digitala transformationen. En studie från Strategy & PWC visar att fler bolag utser eller rekryterar särskilda digitala ledare. Studien, som genomfördes 2016 undersökte andelen digitala ledare hos 2 […]

Läs hela artikeln

Trots att den digitala transformationen har varit med oss ett antal år nu så har organisationer inte blivit särskilt mycket bättre på att faktiskt använda sig av den fulla potentialen som den digitala utvecklingen innebär. Nu visar en aktuell studie från PwC att endast 52 procent av chefer ser sin organisation som starka inom det […]

Läs hela artikeln

Artificiell Intelligens (AI) har tagit allt mer plats i takt med att teknologin utvecklats. Investeringar inom området har gått upp från 284 miljoner USD år 2011 till nästan 4 miljarder USD under 2016, och intelligenta assistenter, så kallade chatbots, har blivit allt vanligare, framför allt på kundsidan men även inom HR. För att ge en […]

Läs hela artikeln