Chefs- och expertintervjuer

En aktuell fråga för många företag och organisationer är hur de kan automatisera verksamheten och använda sig av datadrivna beslut i högre utsträckning. För nystartade företag är det ofta lättare eftersom de från början kan implementera automatiserade processer. Etablerade företag och offentlig sektor har en större utmaning eftersom det kan kräva förändringar i attityder och […]

Läs hela artikeln

Det är inom HR som förändringens vind blåser starkast ju nu. På samma sätt som ekonomerna har gått från att vara kamrerer och räknenissar i bakgrunden till att fylla strategiskt betydelsefulla roller som CFO och vVD, är det nu dags för HR att ta klivet fram och bli strategiska istället för administrativa. Detta menar Anders […]

Läs hela artikeln

I Skanskas koncernledning har HR en viktig strategisk roll. Kunskap i ekonomi och mycket tid bland medarbetarna i verksamheten har varit två av framgångsfaktorerna för Veronica Rörsgård, som både är HR-direktör och IT-ansvarig i det multinationella byggbolaget. På chefsgalan 2016 fick Veronica priset som Årets HR-chef. Här delar hon med sig av sina tankar kring […]

Läs hela artikeln

Digitalisering, uppköp och omorganisationer – ständiga förändringar är sedan länge en del av vardagen i många organisationer. Allt fler arbetar dessutom på distans eller som vikarier, inhyrda och projektanställda istället för som fast anställda. Det finns många fördelar i dessa förändringar men de kan samtidigt göra organisationen mer instabil. Här berättar Pia Juhlin Åstrand, erfaren […]

Läs hela artikeln

Vi gör medarbetarundersökningar på organisationsnivå och vi håller medarbetarsamtal på individnivå, men dialogen på gruppnivå är sorgligt eftersatt. Det menar Gabriel Montgomery, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling och att leda förändringsprocesser, i olika delar av världen, såväl i det privata näringslivet som på myndigheter och i skolor.  Många organisationer lägger ner […]

Läs hela artikeln

It’s in the Node är ett samarbetsverktyg för målstyrning och förändringsarbete som bygger på metodiken med OKRs – Objectives and Key Results. Till organisationens strategi och övergripande mål kan man koppla underliggande mål och nyckeltal, för uppföljning både på grupp-, individ- och rollnivå.  It’s in the Node uppmanar medarbetaren att löpande uppdatera status på sina […]

Läs hela artikeln

Det svåra med en strategi är inte att formulera den, det svåra är att göra verklighet av den. Ett av problemen är att vi ofta allokerar resurserna fel. Vi tenderar att lägga 80 procent av tiden på att formulera mål och välja ut nyckeltal. Men beteendevetenskapen säger att när vi gjort den biten, har vi […]

Läs hela artikeln

Pågående omorganisationer, smutskastning av arbetsgivare på sociala medier och nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som ännu inte riktigt har landat ute i organisationerna. Det är några av de frågor inom arbetsrätten som arbetsgivare brottas med för närvarande. Här berättar Pia Attoff, advokat med inriktning på arbetsrätt, hur du kan agera som HR-ansvarig för […]

Läs hela artikeln

Nuförtiden finns omdömestjänster på nätet där medarbetare kan sätta betyg på sina arbetsgivare, såsom amerikanska Glassdoor och svenska Careereye. Utvecklingen har väckt viss oro hos en del arbetsgivare som bekymrar sig för låga betyg. Tommie Cau, som fram till nyligen arbetat som vice VD på Careereye, menar emellertid att den ökade transparensen ger flera fördelar. […]

Läs hela artikeln

Lena Leigert driver företaget Kreafon, som arbetar med strategier och utbildningar kring varumärkesutveckling och digital kommunikation. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare, har skrivit flera böcker om kommunikation i social media och har utsetts till en av Sveriges tio PR-konsulter med störst digitalt inflytande. I sitt arbete som strateg och utbildare har Lena märkt […]

Läs hela artikeln