Vetenskapliga verktyg för att matcha personlighet och organisationskultur

Att matchningen mellan en medarbetares personlighet och organisationskulturen är avgörande för personens möjlighet att nå framgång i sin roll är det få som argumenterar emot. Det finns sedan länge väldokumenterade och beprövade tester för att kartlägga en persons personlighet. Inte alltid har dock de som genomfört och tolkat dessa tester vetat exakt hur väl den […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan