Vanliga misstag vid successionsplanering, och hur kan de undvikas

Ten_KeySteps_in_SuccessionPlanning-1_Sida_1

Succesionsfrågan är idag högaktuell i många organisationer. Arbetet är komplext och innehåller många utmaningar. Rothwell & Associates, mångåriga experter inom  området, har i en rapport sammanfattat de vanligaste fallgroparna och hur de bäst kan hanteras. Misstag # 1: Att utgå ifrån att framgång på en nivå kommer att garantera framgång på högre nivåer En individs […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan