Undersökning: vd:n betraktas som allt viktigare i organisationens sociala medienärvaro

Bättre företagsrykte, ökad innovationskraft, förbättrad intern informationsspridning, en ”mänskligare” företagsapproach och ökade ekonomiska vinster. Detta är enligt 70 procent av cheferna i undersökningen vinsterna med ökad närvaro av företagsledningen online.

Särskilt vd:s närvaro i de sociala medierna anses viktig. Undersökningen – som involverade 630 chefer världen över – visar att en stor mängd företagsledare kommunicerar med sina medarbetare via intranät. Chris Perry, global ordförande på Weber Shandwick, menar att dessa personer bör lämna organisationens egna intranät och hemsida till fördel för sociala nätverk, och i högre utsträckning använda sig av bilder och videoklipp snarare än textinformation. I studien identifierade man även faktorerna som särskiljer de företagsledare som anses särskilt skickliga inom sociala medier. Utifrån deras beteendemönster gjorde man en checklista för chefer som vill ta klivet in i matchen:

• Använd mer än en kanal. ”Hyper social CEOs” stannar inte vid ett par enstaka Twitterinlägg. Det gäller istället att ha en strategiskt utlagd plan för att sprida organisationens varumärke via ett lämpligt antal forum.

• Blogga ur ett chefsperspektiv. En vdblogg med något längre analyser ger kontext och fördjupning vilket skapar intresse och förtroende – hos både medarbetare och kunder.

• Utveckla och komplettera hemsidan. ”Hyper social CEOs” tycker enligt undersökningen ofta att organisationens egen hemsida är ett torftigt verktyg för personer som söker information. Komplettera gärna med information i andra forum som appar och bildflöden.

• Håll utkik efter trender och tendenser. Att hålla sig i framkant inom det här området är värdefullt för dig som företagsledare.
• Intressera målgruppen – och hitta ett sätt att ”samla på” intressenter. Vare sig det gäller rekrytering eller marknadsföring är det viktigt att hitta en effektiv kanal för att kommunicera med och behålla intresset hos målgruppen.

 

Källa: Mashable