Studie: Facebook fel forum för bedömning av potentiella nyrekryteringar

??????????????????

Brukar du lusläsa Facebookprofiler innan du kallar till anställningsintervju? Fel tillvägagångssätt, visar nya forskningsresultat. Det är forskare från Florida State University, Old Dominon University, Clemson University och Accenture som ligger bakom studien som publicerats i Journal of Management. I studien rekryterade ett stort antal organisationer totalt 416 universitetsstudenter, som gick med på att låta forskarna […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan