Umeå kommun förbättrar arbetsmiljön

People working in the co-working space infographics elements.ill

Umeå kommun vill minska sjukfrånvaron bland medarbetarna. Personalfunktionen har därför utvecklat en långsiktig strategi för bättre hälsa. En viktig del av strategins genomförande är ”Uppföljningsdialogen”, som har skräddarsytts för den första linjens chefer. Uppföljningsdialogen bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet och består av 30 påståenden. Cheferna får värdera påståendena på en skala från ett till sex i […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan