Tommie Cau: Trendspaning från HR Tech World Congress 2016

Tommy-cau

Tidigare i höstas genomfördes HR Tech World Congress – världens största konferens om teknikutvecklingen inom HR. 4000 deltagare och en mängd intressanta talare möttes i Paris under två intensiva dagar. Programmet bjöd på inspiration och kunskap som gjorde konferensen värd sitt namn och rykte.

Här är mitt övergripande intryck från konferensen. Styrkan var utbudet och de olika nivåerna – samhälle, organisation, ledare och individ, samt kopplingen mellan människa och teknik.

Byråkrati är vår tids största problem

Huvudbudskapet från flera talare handlade om att just förmågan att snabbt anpassa sig, är dagens framgångsfaktor. När management-gurun Gary Hamel öppnade den två dagar långa konferensen var det med orden: ”Byråkrati måste dö”. Gary Hamel konstaterade att människans oförmåga att eliminera byråkrati när organisationer växer, är vår tids största problem för organisationer och sam- hällen. Självklart påverkar det allt inom HR och ledarskap. Gary Hamel anser att det finns mer potential för att skapa tillväxt och välstånd i världen genom att eliminera byråkrati, än potentialen i automatisering, robotar och artificiell intelligens tillsammans.

Ingen är för byråkrati, men få har en alternativ lösning enligt Gary Hamel. Det verkar han ha rätt i. Enligt Deloittes Human Capital Trends 2016 är så många som 92 procent av världens företags- ledare osäkra på om de har rätt organisationsdesign för att möta omvärlden idag och imorgon. Ett bolag som har försökt anpassa sin organisation är det kinesiska super-konglomeratet inom vitvaror Haier. De har delat upp 60.000 medarbetare i 4.000 mikroföretag för att bli mer snabbfotade och få mer engagerade medarbetare.

Det onormala är det nya normala

På samhällsnivå konstaterade bland andra Gary Hamel att osäkerhet, komplexitet och förändring – det som vi tidigare hanterade som anormalitet i en stabil värld är vår nya standard, det nya normala. Ledare för företag och samhällen behöver utveckla organisationer, chefer och medarbetare som klarar konstant förändring och osäkerhet. Därför konstaterar flera talare, bland annat Deloittes globala HR-guru Josh Bersin, att hälsa och välmående kommer att explodera som ledarskapsprincip och gren inom HR-tech de kommande åren. Ett område där vi också bara har sett början på hur digitaliseringen kan bidra till nya lösningar, verktyg och hjälpmedel.

På just temat konstant förändring konstaterade Frédéric Mazzella, grundare till den franska tillväxtraketen BlaBla Cars, att företag med rekordsnabb tillväxt hela tiden måste ompröva hur de gör saker.

Tekniken tar över HR

Ett bestående intryck från HR Tech World är hur tekniken möjliggör helt nya saker inom HR. Genom artificiell intelligens, machine learning och så kallad kognitiv intelligens kan nya smarta lösningar ersätta mycket av dagens processer och verktyg. Till exempel kan artificiell intelligens användas vid rekrytering för att hitta kandidater genom att analysera individers digitala beteende på nätet. På så sätt kan AI-teknik förutspå vilka kandidater som är relevanta eller intresserade av att byta jobb.

Den nya bot-tekniken kan automatisera dialogen med kandidater och eliminera e-post, telefonsamtal och delar av det ofta tråkiga användargränssnittet i rekryteringssystem. IBM:s superdator “Watson” bygger på så kallad kognitiv teknologi. Den kan till exempel lära sig att förstå medarbetares kompetensprofiler och föreslå en individuell plan för lärande, kurser och utveckling.

Genom big data analytics-tjänster som till exempel Talentwunder och Beamery finns nu även sökmotorer som scannar av kandidaters beteende och profiler i hundratals sociala nätverk och kanaler. Talentwunder processar data från 1,6 miljarder profiler på nätet för att hitta relevanta (oftast passiva) kandidater.

HR blir konsumentprodukt

Det som tydliggjordes genom hela eventet var att utvecklingen inom HR allt mer styrs av våra konsumentbeteenden. Övergripande betyder det att hela HR-processen blir ”konsumentifierad”. HR-verktyg och system som byggdes för 15-20 år sedan ersätts snabbt av appar och smarta verktyg som medarbetare faktiskt vill använda. En stor del av talarna konstaterade att ”design thinking” håller på att vända upp och ner på alla delar inom HR, och på organisationer i stort.

(Denna krönika är tidigare publicerad på Careereyes blogg: http://blogg.careereye.se)