Trender och utmaningar för konsultbranschen

Jeanette

När vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle under 1800-talet var det inte bara industrins andel av den totala ekonomin som förändrades. Det var också djupgående förändringar i bland annat maktförhållanden, beteenden och arbetssätt. En liknande förändring kommer att ske för tjänstesektorn (och därmed samhället i stort), främst driven av den tekniska utvecklingen, globaliseringen och fortsatta avregleringar.

I en värld där all kunskap är tillgänglig (ofta gratis) online, hur ser affärsmodellen ut för de som traditionellt tagit betalt för sin kunskap? Hur förändrar kunskapsinflationen konsultens roll? Hur säkerställs tjänsteinnovation för att skapa konkurrenskraft och överlevnad på sikt?

Internet har förändrat nästan alla delar av samhället, från utbildning till affärsverksamhet, jobb och sociala interaktioner. En av de mest betydelsefulla förändringarna internet innebär, är tillgången till information. Den totala mängden mänskligt producerad information, alltså all information vi producerat historiskt sett, tiodubblades mellan åren 2006 och 2011.

Erik Fors-Andrée, affärsstrateg och entreprenör, har sammanfattat förändringen i konsultbranschen i ett antal trender och utmaningar. Trenderna är värda att diskutera internt vare sig du är köpare eller säljare av konsulttjänster. Välj några av utmaningarna och trenderna och diskutera utifrån följande frågeställningar: Stämmer det här påståendet? Vad talar för och emot? Hur kan vi dra fördel av detta?

10 trender och utmaningar för konsultvärlden
1. Transparens blir en allt mer grundläggande värdering
2. Kunden kräver större insikt och kontroll – tekniska verktyg ger möjlighet att följa arbetet i detalj
3. Ökade krav på kostnadskontroll och jämförbarhet driver fram affärsmodeller med paketerade tjänster till fast pris
4. Ständigt ökande kunskapsinflation gör det allt svårare att ta betalt för vad man kan
5. Den tekniska utvecklingen ökar kontinuerligt korrektheten i information och minskar samtidigt behovet av manuell kontroll
6. Konsultens professionella rykte vinner mark från konsultföretagens varumärken
7. Färre kunder vänder sig till fullservicebyrån när de inser att de kan lösa delar av processen billigare på andra sätt
8. Förstudier, planering och dokumentation får lämna plats åt korta cykler och snabb anpassning
9. Fortsatt ökande rörlighet på alla plan – personalen, kunderna, arbetsverktygen
10. Ökad samverkan mellan kompetensområden och enskilda experter

Källa: VD blogg