Trend: Ledarutveckling baserad på experiment och verksamhetsnära utmaningar

Portrait of young engineer taking notes

Ledarutveckling har historiskt handlat om att förse chefer och potentiella ledare med utbildning och träning i färdigheter som de förhoppningsvis kan omsätta till nya beteenden och bättre resultat i sin vardag. Som bekant är så inte alltid fallet. Ett växande antal företag börjar istället i andra änden – de utgår ifrån en verklig verksamhetsutmaning som […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan