Think-tank: 5 nycklar för att skapa engagerande kulturer

??????????????????

Enligt Deloittes senaste Global Human Capital Trends survey är frågor som rör kulturen och anställdas engagemang (eller snarare brist därpå) den högst prioriterade frågan för företagsledningar världen över idag. 50 procent av de svarande anser att deras organisation inte har något bra system för att mäta och påverka människors engagemang.

Denna fråga lyftes på ett event kallat ”Creating New Ways to Work” nyligen. Eventet anordnades av Virgin och Zappos och hölls på Zappos huvudkontor i Las Vegas. Några av huvudbudskapen från diskussionerna var bland annat:

  • Arbetsgivare behöver ”hälsa” i ett vidare perspektiv och även ta hänsyn till människors emotionella, mentala, finansiella och själsliga välbefinnande.
  • Parallellt med allt fokus på digitala omställningar, effektivitet och förändringsprocesser behöver det mänskliga perspektivet på allvar lyftas fram igen. Frågor som rör respekt, meningsfullhet, samhörighet, omtanke och personlig utveckling behöver komma i fokus.
  • En av chefers och ledares viktigaste uppgift är att få medarbetare att vara och känna sig framgångsrika, bland annat genom rätt verktyg och stor personlig frihet.
  • Medarbetare måste få ökade möjligheter att organisera sig själva och sitt arbete jämfört med dagens fortsatt byråkratiska och ofta toppstyrda verksamheter.
  • Anställda måste ses som människor och inte som resurser. Nyckeln ligger i att ha ett synsätt som går ut på att frigöra människors potential – i linje med deras egna drivkrafter och drömmar.

Källa: http://www.huffingtonpost.com/lenny-sanicola/unleashing-human-potentia_b_8393646.html