Verktyg för ett effektivare ledarskap på distans

Det sker just nu en fullkomlig explosion av nya verktyg inom infomations- och kommunikationsområdet. Verktygen kan förändra och effektivisera teamets sätt att samarbeta, lära, dela information och mötas. I distansledarskapet handlar det om att hitta verktyg och stöd för: • Koordineringsverktyg/delade arbetsytor och kalendrar • Distansmöten (telefon, videosamtal, videokonferenser) • Realtidskommunikation (chat, Instant Messaging) • […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan