Studie: Olika roller inom det jämlika ledarskapet

En studie om ledarskap inom idrott från USA visar att transformativt ledarskap kan åstadkommas genom coachning och medarbetarledarskap mellan jämlikar.  Studien visar att coachning påverkar prestationer för både individer och team. För individer är det främst genom att känna sig nöjd och kompetent, och för team genom sammanhållning runt uppgiften samt kollektiv effektivitet. Medarbetarledarskap å […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan