Studie: bakgrundskontroller online kan leda till att organisationen går miste om talanger

3d small people - lupe audit

Rekryteringsansvarigas syn på möjliga varningsflaggor i bakgrundskontrollerna online är inte alltid i linje med arbetssökarnas vanor eller uppfattning om saken. Glappet däremellan kan i värsta fall leda till att organisationen går miste om värdefulla talanger. Det visar en enkät genomförd av Software Advice. En färsk undersökning visar att 91 procent av arbetsgivarna använder sig av […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan