Studie: Allt fler arbetsgivare upplever problem med kompetensförsörjningen

Manpower-Learnership-Opportunity

En undersökning av Manpower visar att hela 39 procent av Sveriges arbetsgivare har problem med kompetensförsörjningen, vilket är den högsta siffran sedan 2008. Över hälften av företagen i undersökningen hävdar dessutom att problemen med att hitta kompetens har lett till minskad förmåga att leverera i enlighet med kundernas behov.

Arbetsgivarna upplever att för få lämpliga personer söker utlysta tjänster och att det saknas såväl kompetens i form av fackkunskaper som erfarenhet. Hantverkare, chaufförer och säljare är de främsta bristyrkena.

– Kompetensbristen har blivit ett reellt problem som skadar svenska företags konkurrenskraft och det kommer tyvärr att förvärras ytterligare i takt med de strukturförändringar som sker på arbetsmarknaden, inte minst i och med den snabba automatiseringen, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Han efterlyser en kraftsamling kring kompetensförsörjningen i Sverige, till exempel i form av anpassning av utbildningar och en flexiblare arbetsmarknad.

De främsta bristyrkena i Sverige 2015 enligt Manpowers undersökning:

  1. Utbildade hantverkare
  2. Chaufförer
  3. Säljare
  4. Läkare
  5. Hotell- och restaurangpersonal
  6. Mellanchefer
  7. Ingenjörer
  8. Tekniker
  9. Produktionsoperatörer/maskinoperatörer
  10. Högre chefer

Undersökningen Talent Shortage genomförs varje år i form av 42 000 intervjuer i 42 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts.

Källa: Kompetensproblemen eskalerar i Sverige: Akut brist på hantverkare, chaufförer och säljare, Manpower, 2015-05-18, http://www.mynewsdesk.com/se/manpower/pressreleases/kompetensproblemen-eskalerar-i-sverige-akut-brist-paa-hantverkare-chauffoerer-och-saeljare-1162115