“Storytelling” via sociala medier – årets trend bland företag på Fortune 500-listan

Storytelling som begrepp är som bekant inget nytt. Däremot ser det ut som om fenomenet växer i betydelse, inte minst via sociala medier. När produkter och erbjudanden ofta ser snarlika ut blir historier ett sätt att särskilja sig och väcka människors känslor, lojalitet och engagemang. Vi berörs och kommer ihåg historier. Historier kan handla om vitt skilda saker, från hur […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan