Storföretag vill anställa utlandsfödda akademiker

Street crowd

Enligt SCB:s prognoser kommer det att saknas omkring 100 000 ingenjörer i Sverige till år 2030. Samtidigt är många utlandsfödda ingenjörer arbetslösa. Därför har flera storföretag, såsom E.ON, Volvo, Swedbank, ABB och SSAB, dragit igång satsningen ”Äntligen Jobb” tillsammans med Arbetsförmedlingen. Företagen kommer att erbjuda praktikplatser och hoppas att därigenom kunna säkra sin kompetensförsörjning. På […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan