Stordata: från expertområde till analyskultur

Rear view of sitting financial analyst. A huge digital screen with the range of graphs, charts, and arrow. Forex trading concept.

Datadrivna beslut är bättre beslut. Att använda stordata, eller Big Data på engelska, ger beslutsfattare möjligheten att fatta beslut grundat på evidens snarare än intuition. Därför har användningen av stordata potentialen att drastiskt förändra spelreglerna för ledning och ledarskap. Företag som skapades inom den digitala världen, som Amazon eller Spotify, är av naturliga skäl redan […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan