Stora värden frigörs när sociala medier mognar

Enligt en omfattande studie från McKinsey Global Institute finns det stora värden att hämta genom sociala medier. Totalt kan bättre kommunikation och samverkan genom sociala medier potentiellt bidra till värden på mellan 900 och 1300 miljarder dollar i den globala ekonomin. De stora värden som kan realiseras kommer främst från ökad produktivitet tillsammans med ökat […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan