Starbucks “Leadership Lab” skapar 9 600 varumärkesambassadörer

Grundaren till Starbucks, Howard Schultz, menar att det viktigaste som chef är att kunna förmedla historier som levandegör missionen för anställda och kunder. Därför lägger man under “Leadership Lab” mindre vikt vid modeller och träning och mer på att förmedla upplevelser och att skapa rätt känsla hos deltagarna. Bland annat med hjälp av historier från […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan