Socialtjänsten i Helsingborg digitaliserar delar av verksamheten

thumb_Screen Shot 2016-09-15 at 09.59.50_1024

Socialtjänsten i Helsingborg har precis som så många andra socialtjänster en tung arbetsbelastning. För att minska arbetsbördan för socialsekreterarna och få mer tid till klienterna kommer en del av mötena att flyttas ut på nätet. – Vi arbetar väldigt traditionellt inom socialtjänsten, inte bara här i Helsingborg. Vi är alldeles för dåliga på att dra […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan