Skild praxis om arbetstidskontroll

I augusti 2013 publicerades en artikel av Sören Öman, vice ordförande i Arbetsdomstolen, om skillnaden mellan svensk och norsk tolkning av arbetsgivares rätt att i efterhand utföra arbetstidskontroll av anställdas sparade automatiska loggar utan att underrätta de anställda i förväg (Finalitetsprincipen vid kontroll av anställdas arbetstid, Blendow Lexnova). Enligt EU:s direktiv (1995/46/EG) om personuppgifter får […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan