Scenarioplaneringens 6 steg

??????????????????????????????????????????????

Den automatisering som forskarna förutspår för de närmsta åren, tyder på att vi går en turbulent tid med stor strategisk osäkerhet till mötes. Troligen kommer varenda organisation och varenda medarbetare att påverkas av teknikskiftet. Genom att systematiskt arbeta igenom alternativa framtidsscenarier och möjliga konsekvenser för organisationen, ökar man chanserna att tillhöra det vinnande laget I […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan