Mats Lindgren, Kairos Future: Använd scenarioplanering för att klara teknikomvandling och strategisk osäkerhet

Mats Lindgren

Den automatisering som forskarna förutspår för de närmsta åren, tyder på att vi går en turbulent tid med stor strategisk osäkerhet till mötes. Troligen kommer varenda organisation och varenda medarbetare att påverkas av teknikskiftet. En del kommer att bli vinnare medan andra blir förlorare. Genom att systematiskt arbeta igenom alternativa framtidsscenarier och möjliga konsekvenser för […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan