Sara Sterner, Universum: ”Arbetsgivare måste göra chefsrollen mycket mer attraktiv”

Allt färre studenter vill bli chefer. I FöretagsBarometern för 2008 uppgav över 26 procent av Sveriges universitets- och högskolestudenter att de i framtiden vill leda eller vara chefer. I år, 2013, är siffran nere på 19 procent. Det är framför allt bland männen som intresset har minskat. Samtidigt flaggar allt fler företag för en framtida […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan