SAP använder artificiell intelligens i sin rekrytering

Human hand touch an atrifical glass hand

Det är omöjligt att som rekryterare helt ta bort subjektiva åsikter från urvalsprocesser, och detta påverkar hur organisationer bemannar och i slutänden ser ut. SAP vill ta bort denna subjektivitet med hjälp av AI, som ska hjälpa företag att rekrytera en diversifierad arbetskraft. Det är ett känt faktum att en diversifierad organisation presterar bättre långsiktigt […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan