Så förändrar sociala medier krisarbetet

Det räcker inte med att bemöta vad som skrivs om dig i dagspress eller kvällspress. Det räcker inte att du tar hjälp av medietränare. Samtliga plattformar där det kan tänkas pratas om dig måste underhållas. Sociala medier är ett paradigmskifte som innebär en enorm transparens och maktförskjutning. Det innebär en förskjutning från företaget i  kris […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan