Rotpartner tävlar internt i konsten att ge feedback

Rotpartner bestämde sig för att alla skulle lära sig ge varandra feedback på beteenden som stämde överens med värdegrunden. När någon uppfattar att den får feedback sätter personen ett poängstreck vid feedbackgivarens namn på ett stort papper på väggen. På Rotpartner har man också bestämt att positiv feedback ska förhålla sig till negativ feedback med […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan