Rekrytera generation Y med onlinespel

”Gamification” är sedan länge ett välkänt begrepp i utbildningssammanhang men har under 2012 på allvar tagit steget från utbildnings- till rekryteringsområdet. Experter menar att en generation som enligt en något schablonartad bild vuxit upp med tv- och dataspel som ett självklart inslag i vardagen alltså också bäst nås i de forum och former som de […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan