Region Skåne satsar på KBT

3

Försäkringskassans statistik visar att antalet sjukskrivna i hela landet ökar och att psykisk ohälsa står för den största ökningen. I Region Skåne är ökningen långsammare och sjukskrivningstalen lägre. Ett skäl är den stora satsning som regionen har gjort på KBT som visat sig fungera väl vid mild och måttlig depression samt ångest. Behandlingen ingår i […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan