Regeringen rättar sig inte efter EU-kommissionens krav på åtgärder för missbruk av visstidsanställningar

Istället för att vidta åtgärder har regeringen i sitt svar till EU-kommissionen valt att vidhålla sin tidigare förmedlade uppfattning att Sverige på ett korrekt sätt genomfört direktivet samt hänvisat till den svenska modellen och möjligheten för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal vidta ytterligare åtgärder för att förhindra missbruk. Regeringen framhåller också att flexibilitet på arbetsmarknaden […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan