Rättsfall från Arbetsdomstolen

AD 2013 nr 71 Diskrimineringsombudsmannen (”DO”) stämde en trafikskola och yrkade skadestånd i form av diskrimineringsersättning för en tidigare anställd kvinnas räkning. Enligt DO hade kvinnan, som arbetade i receptionen, utsatts för sexuella trakasserier av trafikskolans chef under sin praktik och senare anställning på bolaget. De sexuella trakasserierna hade bl.a. bestått i att chefen kommit […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan