Rättsfall: AD 2013 nr 63 – Missgynnande enligt föräldraledighetslagen

En arbetstagare meddelade sin arbetsgivare att hon påföljande dag var tvungen att vara hemma från arbetet för vård av barn (”vab”). Arbetsgivaren begärde att hon skulle ge in ett läkarintyg om att barn-et var sjukt. Detta vägrade arbetstagaren. Några veckor senare fick arbetstagaren en varning för bl.a. ogiltig frånvaro avseende dagen hon var hemma för […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan