Rättsfall: AD 2013 nr 60 – Omfattning av omplaceringsskyldighet

En administratör hos ett rikstäckande byggbolag sades upp på grund av arbetsbrist. Administratören arbetade inom region Norrland, vilken utgjorde en av bolag-ets fyra entreprenadregioner i Sverige. Någon möjlighet till omplacering fanns inte inom regionen. Två administrativa tjänster var dock lediga vid huvudkontoret (region Stockholm/Mälardalen). Fråga uppstod om bolaget åsidosatt sin omplaceringsskyldighet genom att inte erbjuda […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan